آدرس شعب مجموعه مدارس و آموزشگاه های هما درکرج

مجموعه مدارس و آموزشگاه ها ی هما با شش شعبه در کرج و با شش ویژگی منحصر به فرد در آدرس های زیر فعالیت میکند:
 
شعبه مرکزی (آموزشگاه تقویتی و کنکور دخترانه هما) : کرج - خیابان آبان - خیابان اول - پلاک 9                      تلفن :32402499
 
شعبه یک (دبیرستان متوسطه اول دخترانه پایندگان ) : کرج- خیابان آبان - خیابان هفتم -پلاک 10                        تلفن:32402474
 
شعبه دو (پیش دبستانی و دبستان دخترانه آدینه ) : کرج- بعد از پل آزادگان - خیابان حسینی پلاک 32                  تلفن :32539867
 
شعبه سه (آموزشگاه تقویتی و کنکور پسرانه همای علم) : کرج - جنب امام زاده حسن                                     تلفن:32232003
 
شعبه چهار (دبیرستان متوسطه اول پسرانه غیاثیه): کرج - میدان توحید - جنب درمانگاه نفت                               تلفن:32232003
 
شعبه پنج ( دبیرستان متوسطه دوم پسرانه تفضل) : کرج - خیابان بهار - نرسیده به پارک شرافت                          تلفن: 32232003